سلام.امروز میخواهیم یک قسمت خیلی خیلی ساده رو توضیح بدهیم.چگونه یک متن بسازیم که وقتی روی آن کلیک شد صفحه وبی باز شود.