به نام خدا ی مهربان و توانا


دماسنج با سنسور LM35و زبان بیسیک