سلام .

یه بار میخواستم 8 تا led با یک ولوم و ارتباط سریال رو با اردوینو راه بندازم که دیدم پایه هاش کمه.