سلام.این یکی دیگر از آموزش های html همراه هستید.امروز پارامتر های تگ body را میگوییم.