بسم الله رحمان رحیم.

سلام.

چند وقتی نبودیم والا این مطالب اردوینو هم که هیچکس نگاه نمی کنه و هیچ نظری توی این بخش نداریم!گله و شکایت بسه☺