سلام.برای ساختن یک صفحه وب باید چیز های زیر را داشته باشید:

نرم افزار Notepad

یک عدد مرورگر

و کمی آشنایی با HTML

در این آموزش ساختن یک صفحه را توضیح می دهیم.

ابتدا نرم افزار NOTEPAD را باز کرده و توضیحات را بخوانید.

برای شروع کد نویسی HTML باید شروع کد نویسی را به مرورگر بفهمانید.چگونه؟با دستور زیر:

<!DOCTYPE html>

و بعد:

<html>

نکته:هر تگی که می نویسید باید آن را با / ببندید.مثال:

<html></html>

سپس برای صفحه خود اسم انتخاب کنید با دستور زیر:

<title> </title>

در قسمت خالی اسم صفحه را بنویسید.مثالک:

<title>اولین وب سایت من</title>

سپس روی بدنه کار کنید(درون صفحه)برای این کار باید بنویسید:

<body>

برای اینکه نوشته ای در آن بنویسید باید آن را بین <p>و<p/>قرار دهید.مثالک:

<p>هورا این اولین وب سایت من است</p>

سپس باید تمامی تگ ها را ببندید:

</body></html>

نتیجه ی همه ی این کد ها:

<!DOCTYPE html>
<html>
<title>اولین وب سایت من</title>
<body>
<p>هورا این اولین وب سایت من است</p>
</body>
</html>

سپس فایل را ذخیره کرده و نام ان را به d.html تغییر دهید.

نتیجه در مرورگر: