سلام
دانلود


در تصویر زیر روش کار با این ماشین حساب را توضیح داده ام:
مثال:میخواهیم جواب 10/5 را بیابیم.(با ماشین حساب)
ابتدا 10 را در کادر پایین نوشته و 5 را در کادر بالا سپس رو تقسیم کلیک میکنیم.اگر این کار را اشتباه انجام دهیم(بلعکس بنویسیم)نرم افزار عدد نادرست را نشان میدهد.