سلام.امروز میخواهیم یک قسمت خیلی خیلی ساده رو توضیح بدهیم.چگونه یک متن بسازیم که وقتی روی آن کلیک شد صفحه وبی باز شود.برای این کار از تگ A استفاده میکنیم.مثلا میخواهیم صفحه آردوینو وبلاگ من با کلیک روی کلمه R باز شود. چگونگی نوشتن این تگ به صورت عادی اینگونه است:

<a href="x">y</a>

در قسمت x لینک شما و در قسمت y متن شما که در صورت کلیک کردن روی آن لینک شما در قسمت x باز شود بنویسید.مثال:

<a href="http://sefaresh.net/uploads/posts/2015-02/1424007171_1422623078_1422458352_01.jpg">html</a>

در این حالت وقتی روی متن html کلیک شود عکس باز میگردد.

نتیجه:


(روی html کلیک کنید)
دراین حالت عکس بر روی این صفحه بارگزاری میشود.اما درصورتی که بخواهید پیوند در قسمت جدید بارگیری شود بایستی تگ a را اینگونه بنویسید:
<a href="x" target="_blank" >y</a>

در صورتی که بخواهید به جای متن عکس بزارید باید تگ a را اینگونه بنویسید:

<a href="x"><img alt="g" src="f"></a>

قسمت عکس و x توضیح داده شده اند. در قسمت g متنی را که درصورتی که عکس لود نشد نمایش دهد را می نویسید و در f لینک عکس.مثال:(کد قرار نمی دهیم)

وقتی روی عکس بالا کلیک کنید مطلب توضیح توابع مهم oled باز میگردد.

تگ a حالت های بیشتری دارد که توضیح آن ها نیز از پس من برنمی آید(ساده:خسته شدم!)